Illustratie Studio de Bie Educatief

"Binnen dit onderdeel van illustratie is het zaak om de leerstof correct samen te vatten en tegelijk te verluchtigen. Focus op de essentie en het weglaten van onnodige details is hierbij van belang. Maar ook kleuren en, als de stof het toelaat, een beetje humor zijn belangrijk. De jarenlange ervaring bij educatieve uitgeverij Staal en Roeland leert dat een zorgvuldig overdachte illustratie dankbaar ontvangen wordt en de opname van de leerstof vergemakkelijkt."

Paul De Bie House of Many Colors Paul De Bie Griekse tempel Paul De Bie Romeinse Goden Paul De Bie Bestorming Capitolijnse tempel Paul De Bie Gramatica: Bijwoordelijke Bepaling Paul De Bie Grammatica: Trappen van vergelijking Paul De Bie Grieks wereldbeeld Paul De Bie Grammatica: Dativus